ACN

Informatie aanvragen
Meld u aan voor de nieuwsbrief

|

ACN WasteLine


De producten uit ons ACN WasteLine programma zijn bedoeld voor het verbeteren van uw afvalwaterbehandeling.

ACN WasteLine

Met ACN WasteLine bieden wij u een diversiteit aan middelen voor verbetering van uw afvalwaterbehandeling.

Wij bieden u de meest recente productformulaties waarbij minder slib kan worden gevormd, beter kan worden ontwaterd en de installatie meer flexibel kan worden bedreven.

Onze buitendienstmedewerkers doen graag een vrijblijvend onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden.

Algemeen

Het zuiveren van afvalwater is nodig voor bescherming van ons milieu. De toegepaste technieken zijn afhankelijk van het type vervuiling.

De door ons toegepaste flocculanten, coagulanten en absorbers zijn hulpmiddelen in de chemisch fysische scheiding van afvalwater. 

Toepassingsgebied

Bij verwijdering van oliën en vetten, zwevend en gesuspendeerd materiaal, opgeloste (zware) metalen, P-vracht. Bij verlaging van CZV en totaal stikstof. Bij ontwatering van slib.

Voordelen ACN WasteLine

  • betere flotatie/scheiding van oliën en vetten
  • betere bezinking van slib
  • vorming van een sterkere vlok
  • meer flexibiliteit in samenstelling van aangeboden afvalwaterkwaliteit
  • betere ontwatering bij filterpers
  • betere ontwatering bij zeefbandpers
  • betere ontwatering bij centrifuge

Informatie aanvraag

Bericht
"Ik zou graag informatie ontvangen over ACN WasteLine."
 

- Klantenlogin