ACN

Informatie aanvragen
Meld u aan voor de nieuwsbrief

|
ACN RedLine

ACN RedLine


De RedLine serie is bedoeld voor het conditioneren van stoomketels, en zorgt voor een sterke verlaging van de corrosiesnelheid bij stoomketels.

ACN RedLine

Met ACN RedLine bieden wij u een diversiteit aan middelen ter voorkoming van vervuiling en corrosie in stoomketelinstallaties.

Met de ACN RedLine 500 serie bieden wij u de meest recente techniek om uw stoomketelinstallatie probleemloos te bedrijven. Door het gebruik van speciale alifatische polyalkylaminen wordt het waterzijdig oppervlak van de gehele installatie afgeschermd van het water. Hierdoor wordt vervuiling, corrosie en erosie tot een minimum beperkt. De continu variërende waterkwaliteit is nu van ondergeschikt belang.

Bij conditionering met ACN RedLine 500 komt de anders noodzakelijke toepassing van fosfaat, natronloog en zuurstofbinders te vervallen.

Algemeen

Stoomketelinstallaties zijn onderhevig aan specifieke problemen als vervuiling van het verwarmd oppervlak, corrosie of de productie van natte stoom. Ook het nageschakeld leidingnet is onderhevig aan corrosie.

Toepassingsgebied

Conditionering van stoomketelinstallaties tot 140 bar en 560°C. Ook in de voedingsmiddelenindustrie, conform FDA §173.310.

Voordelen ACN RedLine

  • 100% organisch, dus minder spuiverliezen
  • Corrosiepreventie in het leidingnet al bij een lage pH
  • Sterke verlaging van de corrosiesnelheid
  • Dosering van 1 geconcentreerd middel
  • Zeer stabiele doseerhoeveelheid
  • Onafhankelijk van het opgelost zuurstofgehalte

Informatie aanvraag

Bericht
"Ik zou graag informatie ontvangen over ACN RedLine."
 

- Klantenlogin