ACN

Informatie aanvragen
Meld u aan voor de nieuwsbrief

|
ACN FuelLine

ACN FuelLine


Brandstofadditieven voor vloeibare en vaste brandstoffen.

ACN FuelLine

De toepassingsgebieden van de ACN FuelLine producten kunnen worden onderverdeeld in:

  • verbrandingsoptimering
  • het voorkomen van vervuiling en corrosie
  • NOx reductie

Gebruikt u zware stookolie met een hoog asfalteengehalte: wij verlagen de CO-emissie en verlagen gelijktijdig de O2-overmaat in rookgassen waardoor het rendement toeneemt.

Gebruikt u zware stookolie met meer dan 3% zwavel (niet in EU): wij verlagen het SO3-gehalte met meer dan 80% zonder een noemenswaardige stijging van het asgehalte in rookgassen

Vervuilt uw biomassaverbrandingsoven: wij verhogen de smelttemperatuur van de as zodat de onderhoudsinterval duidelijk kan worden vergroot en corrosie wordt verminderd.

Algemeen

Stookinstallaties zijn onderhevig aan specifieke verbrandingsproblemen. Dat kan een onvolledige verbranding zijn, maar ook de vorming van corrosieve rookgassen.

Toepassingsgebied

Brandstofadditieven voor stookinstallaties met vaste of vloeibare brandstoffen.

Informatie aanvraag

Bericht
"Ik zou graag informatie ontvangen over ACN FuelLine."
 

- Klantenlogin